Brzi Kontakt
Ukoliko želite brzu informaciju o kreditu, analizu Vaše kreditne sposobnosti i krenuti u realizaciju čim prije, možete jednostavno zatražiti naš poziv.
Na taj način, cijeli postupak biti će ubrzan, a Vi ćete saznati sve što Vas zanima u razgovoru s našim posrednikom.
Ostavite nam svoj broj telefona i nazvat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Banke u RH

OTP banka (prije Nova banka) osma je banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu, s ukupnom vrijednošću aktive više od 12.5 milijardi kuna. Oko 1.000 zaposlenika banke putem razgranate mreže od 99 poslovnica diljem cijele Hrvatske posluje s više od 400.000 klijenata u sektoru građanstva te u sektoru gospodarstva. Sjedište banke je u Zadru, a poslovni centri nalaze se u Zagrebu, Puli, Splitu, Sisku, Dubrovniku i Osijeku.
Pola godine od dolaska novog većinskog vlasnika, OTP banke, najveće mađarske banke, Nova banka mijenja ime u OTP banka. Nova banka nastala je 2002. godine spajanjem tri regionalne banke – Dalmatinske, Istarske, i Sisačke banke te pripajanjem Dubrovačke banke u listopadu 2004. godine. Time je završen proces pravnog i operativnog spajanja, jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih koji su se ikada odigrali na hrvatskom bankarskom tržištu, te je stvorena stabilna i profitabilna bankarska institucija. Od svog nastanka banka se uspješno prilagođavala dinamičnim promjenama na tržištu, ostvarujući sve zapaženije poslovne rezultate i jačajući svoju poziciju. U ožujku 2005. godine većinski vlasnik banke postaje OTP banka, najsnažnija mađarska banka koja uz Mađarsku, posluje u Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini.
Ulaskom u OTP grupu OTP banka Hrvatska povezuje svoju razgranatu mrežu i tradiciju poslovanja u domicilnim regijama s visoko razvijenim bankarskim znanjima stabilno rastuće međunarodne grupacije. Zahvaljujući snazi novog partnerstva OTP banka nastavlja razvijati svoje poslovanje u skladu sa svjetskim standardima kvalitete u pružanju financijskih usluga, na korist klijenata i doprinoseći sveukupnom razvoju bankarstva u Hrvatskoj.

Banco Popolare Croatia d.d. je moderna, univerzalna banka s internacionalnim backgroundom koja se konstantno razvija pružajući svojim klijentima širok spektar proizvoda i usluga. Banka raspolaže mrežom od 36 poslovnica diljem Hrvatske te broji više od 62.000 klijenata uz aktivu od 2,6 milijarde kuna i jamstveni kapital od oko 328 milijuna kuna.
Banka surađuje sa svim relevantnim državnim institucijama i poslovnim udruženjima: Hrvatskom udrugom banaka, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, Hrvatskim izvoznicima, Hrvatskim fondom za razvoj i zapošljavanje, Ministarstvom turizma, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Savezom za energetiku Zagreba, UN Global Compactom i Klubom izvoznika.
Briga za zaštitu okoliša, održivi razvoj, odnos prema zaposlenicima i odgovornost prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje dio su korporativne kulture Banco Popolare Croatia. Kroz donacije i sponzorstva banka ciljano podupire projekte vezane uz sport, kulturu, obrazovanje, ekologiju te posebno djecu i humanitarne akcije. Naša matična kuća, Grupa Banco Popolare, svjesna je svoje društvene odgovornosti te pruža podršku raznovrsnim projektima na različitim područjima, poput dobrotvornih udruga, restauracije spomenika te lokalnih poticajnih projekata.
Aktivnosti koje Banco Popolare Croatia poduzima na području održivog razvoja uklopljene su u strategiju matične grupe kojoj pripada. Banco Popolare Croatia je članica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, UN Global Compacta i Saveza za energetiku Zagreba te nastoji na optimalan način kompilirati iskustva i aktivnosti banke, grupacije te Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj na lokalnoj i međunarodnoj razini.
Početkom 2010. godine banka je izdala svoje prvo Izvješće o održivosti izrađeno prema međunarodnim standardima. iduće izvješće, koje će pokriti trogodišnje razdoblje 2009-2011, planirano je za prvu polovicu 2012. godine.
U prosincu 2009. godine Banco Popolare Croatia dobila je posebnu nagradu Indeks DOP-a za najveći napredak na području održivog razvoja u proteklom razdoblju.

Slatinska banka d.d. utemeljena je 09. listopada 1992. godine i od tada pa do danas je jedina depozitna financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

Prateći suvremene svjetske bankarske trendove, te potrebe vlastitih klijenata, Banka je značajnije napore uložila u širenje spektra svojih usluga. Slijedeći takvu poslovnu filozofiju osmišljeni su modeli za potpuno financijsko praćenje klijenata u njihovom poslovanju, pomoću kojih Banka nastoji uz najveću mjeru sigurnosti pridonjeti podizanju kvalitete i konkurentnosti poslovanja samih klijenata.

Banka prateći tržišne trendove i zahtjeve komitenata nudi široku paletu svojih proizvoda:

 • kreditne linije namijenjene trgovačkim društvima, javnom sektoru, obrtnicima, stanovništvu, financijskim institucijama i dr.
 • raznovrsne oblike štednje: a’vista, oročena, rentna štednja, štednju uz premiju i dr.
 • platni promet koristeći S.W.I.F.T. , sustav HSVP putem NKS, Internet bankarstva (aplikacije ib4banks, e-virmani) i dr.
 • od 2004. Banka je članica MBU mreže , čime je omogućeno raspolaganje gotovinom u zemlji i inozemstvu na svim bankomatima s oznakom «Maestro», te plaćanje na EFTPOS uređajima,
 • ostali bankovni poslovi

1998. godine osnovana je Štedionica Brod d.d. koja 2002. godine postaje Banka Brod d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu i temeljnim kapitalom od 20.216.000,00 kuna. U srpnju 2005. godine Banka je dokapitalizirana i temeljni kapital je povećan na 41.157.800,00 kuna.

U srpnju 2011. godine Eksen Holding (Süzer Group) preuzima Banku Brod d.d. i početkom 2012. godine povećava temeljni kapital na 126.707.200,00 kuna. Nakon dokapitalizacije u travnju ove godine temeljni kapital povećan je na 201.704.000,00 kuna.

Portfelj Süzer Grupe je razgranat na građevinu, maloprodaju, financije, turizam i energetiku. U Turskoj je Süzer Grupa vlasnik Kent Leasinga i Kent Factoringa, a osim financija, u vlasništvu Süzer Grupe je hotel Ritz Carlton u Istanbulu te lanac Pizza Hut-a. Energetski dio biznisa bazira se na većinskom udjelu u Bahçeşehiru Gas Distribution-u, prvoj privatnoj kompaniji za distribuciju prirodnog plina u Turskoj.

U srpnju 2012. godine dolazi do promjene imena Banke Brod d.d. u KentBank d.d. i preseljenja sjedišta Banke u Zagreb. Banka danas ima 11 podružnica (Zagreb 1, Zagreb 2, Zagreb 3, Slavonski Brod, Požega, Nova Gradiška, Osijek, Pula, Rijeka, Split i Dubrovnik) i 1 poslovnicu (Slavonski Brod).

Banka Kovanica d.d. pripada grupi manjih banaka, koja je uspjela prevladati sve transformacije bankarskog tržišta i ostvariti preduvjete za obavljanje bankarske djelatnosti u sklopu takozvanih velikih ovlaštenja. Sukladno razvoju, Banka je uvrštena svojim bankarskim uslugama u konkurentnost tržišne ponude namijenjene fizičkim i pravnim osobama.

Banka je osnovana kao Štedionica Kovanica d.d. Varaždin odlukom osnivača na osnivačkoj Skupštini od 26. veljače 1997. godine.

Štedionica je 2002. godine preoblikovana u Banku Kovanica d.d. Varaždin te danas posluje u 14 poslovnica širom Hrvatske.

Od svibnja 2007. godine Banka Kovanica d.d. u većinskom je vlasništvu Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, najuglednije banke istoimene države, sa 125-godišnjom bankarskom tradicijom.

Razvojni planovi Banke Kovanica d.d. u narednom razdoblju podrazumijevaju usavršavanje postojećih usluga, širenje ponude proizvoda u sektorima gospodarstva i građanstva, daljnji razvoj poslovne mreže te ulaz u krug od 15 vodećih banaka u Hrvatskoj.

Sukladno promjeni vlasništva, Banka Kovanica d.d. priprema u narednom razdoblju provođenje cjelokupnog rebrandinga, kako bi i u Hrvatskoj nosila i prezentirala ime Grupe, odnosno svog većinskog vlasnika.
Odabirom Banke Kovanice d.d. dobivate “Banku u svojoj kući”.

Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine pod imenom Banka male privrede d.d. Zagreb. Od 1990. godine ima veliko ovlaštenje te obavlja sve bankarske poslove u zemlji i inozemstvu za male, srednje i velike poduzetnike, financijske institucije, lokalnu upravu i građane. Godine 1995. promijenila je svoj naziv i od tada se zove Croatia banka d.d. Zagreb.

Banka je u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske. Primarni je cilj i smjer razvoja poslovne politike podizanje kvalitete proizvoda i usluga te osobni pristup svakom klijentu. Poslovnu mrežu Banke čini 18 podružnica i poslovnica.

BKS Bank d.d. je od svog osnutka 1993.god. orijentirana na segment tržišta koji obuhvaća male i srednje tvrtke. U okviru projekta razvoja retaila započetog 2009. god. implementirani su proizvodi za poslovanje sa stanovništvom čime su stvoreni preduvjeti za zadovoljavanjem financijskih potreba još većeg broja klijenata.

U sklopu svoje poslovne politike naša Banka nastoji od Vas, naših klijenata, biti prepoznata kao pouzdana institucija koja Vam pruža najbolju moguću uslugu na tržištu. U središtu svih naših nastojanja nalazi se klijent, za kojeg želimo da se u poslovanju s nama osjeća ugodno i zadovoljno. Da bi se ta politika mogla ostvariti iza nje mora stajati tim sposobnih ljudi s izraženim osjećajem za potrebe klijenta.

Naša misija:

Potičemo i pomažemo svoje klijente, zaposlenike, dioničare i društvenu zajednicu u zajedničkom stvaranju dobrobiti.

Naša vizija:

Biti najbolja banka u Hrvatskoj koja brine o sigurnosti svojih klijenata i pruža najkvalitetnije proizvode i usluge, vodeći računa o dobrobiti svojih zaposlenika, dioničara i društvene zajednice.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo osnovana je u listopadu 1991. godine kao univerzalna bankarska organizacija za obavljanje svih bankarskih poslova u zemlji i inozemstvu. Osnivač i njen većinski vlasnik sve do početka 2001. godine bila je tvrtka Hrvatska pošta i telekomunikacije, kasnije Hrvatska pošta koja je polazeći od dobre prakse poslovanja poštanskih banaka u Europi, kroz novoosnovanu banku nastavila misiju djelovanja tradicionalnih poštanskih štedionica; koje su u Hrvatskoj osnovane još 1883. godine. Od početka 2001. godine, putem fondova ili društava u njenom vlasništvu, Republika Hrvatska je većinski vlasnik dionica Hrvatske poštanske banke.

Hypo Alpe Adria (HAA) je međunarodna bankarska i financijska grupacija s tradicijom financijskog poslovanja od gotovo 120 godina. HAA obuhvaća mrežu banaka na sedam ključnih tržišta regije Alpe-Jadran te trenutačno broji oko 6.000 zaposlenika koji opslužuju oko 1,2 milijuna klijenata iz sektora građanstva, malog i srednjeg poduzetništva te javnog sektora. Zbog svoje snažne regionalne orijentiranosti HAA banke su sastavnim djelom i partnerom gospodarstva te općenito društva u svim zemljama u kojima djeluju.

Istarska kreditna banka Umag d.d. je iskusni subjekt u pružanju širokog spektra financijskih proizvoda i usluga, te je glavni bankarski partner brojnih malih i srednjih privatnih poduzeća.

Kao lokalna banka pod nazivom Istarska komunalna banka i štedionica Pula, Filijala Umag osnovana je 10. listopada 1956. godine, odnosno početak rada IKB-a vezan je za početak formiranja prvih poslovnih banaka koje se formiraju sa sjedištem na području Istre. Godine 1961. osnivaju se samostalne komunalne banke na Poreštini i Bujštini te je 1964. godine došlo do spajanja Komunalne banke Umag i Komunalne banke Poreč u Istarsku kreditnu banku Umag. Od tada Banka posluje pod današnjim imenom, konstantno se širi, a od 1990. posluje kao dioničko društvo. Od svojih skromnih početaka sa samo nekoliko zaposlenih izrasla je u međunarodno priznatu financijsku ustanovu i postala jednom od prvih privatiziranih banaka u Hrvatskoj, koja danas zapošljava preko 200 djelatnika u 25 poslovnice širom Istre te u Zagrebu, Rijeci, Opatiji i Viškovu.

Povijest Karlovačke banke seže još od 1872. godine kad je osnovana Karlovačka štedionica, dok je 1954. godine osnovana Karlovačka banka i štedionica Karlovac.

Današnje sjedište Banke je u Karlovcu, I. G. Kovačića 1. Izgrađeno je 1940. godine.

Opći podaci

Predsjednik Uprave je Ivan Vrljić, a član Uprave je Marino Rade. Predsjednik Nadzornog odbora je dr. Nedjeljko Strikić, zamjenik predsjednika je Bernarda Ivšić, a članovi su Željko Pavlin, Igor Čičak i Danijel Žamboki.

Poslovnu mrežu trenutno čini 11 poslovnica, 3 ispostave i 3 podružnice. Podružnice jesu u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Tri poslovnice i jedna ispostava su na području grada Karlovca, te u Dugoj Resi, Draganićima, Žakanju, Netretiću, Ozlju, Jastrebarskom, Slunju, Topuskom, Ogulinu i Sesvetama.

Kreditna banka Zagreb d.d. je u potpunom hrvatskom vlasništvu. Svoje poslovanje započela je u siječnju 1994. godine, kada je ujedno i dobila ovlaštenje Hrvatske narodne banke za obavljanje svih poslova sa stranim sredstvima plaćanja, uključujući i poslove platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom. Od samog početka rada intenzivno je uključena u domaće i međunarodno tržište novca i kapitala, izravno je uključena u S.W.I.F.T. mrežu, a od 2006. godine samostalni je sudionik u NKS-u.

Da bi ispunila svoju tržišnu ulogu, Nava banka d.d. Zagreb mora održati povjerenje svojih korisnika, dioničara, zaposlenika i ostalih ulagača djelujući profesionalno i vjerodostojno, kao i ponašajući se pažljivo i vješto.

Misija Nava banke je biti na klijente fokusirani, inovativni i troškovno efikasni isporučitelj financijskih usluga, koji pri tome zna stvarati dodanu vrijednost.

OTP banka (prije Nova banka) osma je banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu, s ukupnom aktivom od 13,4 milijarde kuna. Oko 1.000 zaposlenika banke putem razgranate mreže od 97 poslovnica diljem cijele Hrvatske posluje s 385.000 klijenata u sektoru građanstva te u sektoru gospodarstva. Sjedište banke je u Zadru, a poslovni centri nalaze se u Zagrebu, Puli, Splitu, Sisku, Dubrovniku i Osijeku.

Pola godine od dolaska novog većinskog vlasnika, OTP banke, najveće mađarske banke, Nova banka mijenja ime u OTP banka. Nova banka nastala je 2002. godine spajanjem tri regionalne banke – Dalmatinske, Istarske, i Sisačke banke te pripajanjem Dubrovačke banke u listopadu 2004. godine. Time je završen proces pravnog i operativnog spajanja, jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih koji su se ikada odigrali na hrvatskom bankarskom tržištu, te je stvorena stabilna i profitabilna bankarska institucija. Od svog nastanka banka se uspješno prilagođavala dinamičnim promjenama na tržištu, ostvarujući sve zapaženije poslovne rezultate i jačajući svoju poziciju. U ožujku 2005. godine većinski vlasnik banke postaje OTP banka, najsnažnija mađarska banka koja uz Mađarsku, posluje u Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini.

Banka je utemeljena ratne 1991. godine, kao jedna od prvih privatnih banaka u 100% -tnom hrvatskom vlasništvu.Početni je kapital iznosio samo 11 milijuna kuna.
1994.
Banka je dokapitalizirana II. emisijom dionica –te je dionički kapital krajem godine iznosio 5,2 mln EUR-a.Iste godine Banka postaje članicom SWIFT-a, društva za globalne financijske telekomunikacije.
1997.
Provedena je  i III. emisija dionica, te je dionički kapital povećan na 11,8 mln EUR-a.
1998.
Banka je te godine otvorila podružnicu u Osijeku.
1999.
Otvorena je podružnica Banke u Rijeci.
Osnovana je Zaklada Partner banke za obrazovanje i usavršavanje mladih financijskihstručnjaka s početnim kapitalom od 1,5 milijun kuna.

PODRAVSKA BANKA jedna je od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj. Na stoljetnim temeljima tradicije, Banka se profilira u modernu financijsku instituciju univerzalnog tipa i nudi potpun bankarski servis, te brojne financijske usluge građanima i poduzetnicima.

Stalnim ulaganjem u profesionalni razvoj zaposlenika, kao i dobro usmjerenim investicijama, ostvarujemo kvalitetu primjerenu rangu najboljih banaka. Potičemo kreativnost i inovativnost zaposlenika kako bismo ostvarili potpuno prilagođenu ponudu za svakog svojeg klijenta.

Temeljne vrijednosti našeg poslovanja su povjerenje, brzina, prilagodljivost i osobni pristup svakom klijentu.

Privredna banka Zagreb d. d. u samom je vrhu hrvatskog bankarstva s dugim kontinuitetom bankarskog poslovanja.

Osnovana je 1966. godine te je pravna slijednica Banke NRH osnovane 1962.

U svim etapama svoje povijesti Privredna banka Zagreb bila je nositelj najvećih investicijskih programa u razvoju turizma, poljoprivrede, industrijalizacije, brodogradnje, elektrifikacije i cestogradnje, te je postala sinonimom za gospodarsku vitalnost, kontinuitet i identitet Hrvatske.

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) prva je banka osnovana u Hrvatskoj inozemnim kapitalom. Zbog težnje za ostvarenjem vizije cjelovite ponude, Raiffeisen je nerijetko preuzimao ulogu predvodnika u procesu razvoja financijskoga tržišta u Hrvatskoj. Za razliku od konkurenata, izvrstan je rezultat ostvaren isključivo organskim rastom.

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., članica Societe Generale Grupe, snažna je financijska institucija u hrvatskom bankarskom sektoru. Kroz poslovnu mrežu od 115 poslovnica, na domaćem smo tržištu univerzalna banka kompetentna za poslove:

 • s građanima
 • s malim poduzetnicima i obrtnicima
 • s tvrtkama
 • riznice i skrbi o vrijednosnim papirima
 • elektronskog bankarstva
 • zajedničke s poslovnim partnerima (stambena štednja, leasing, fondovi)

Superbrands stručno vijeće za Hrvatsku glasanjem je izabralo najbolje tržišne marke u državi, a Vaba d.d. banka 2007 godine uvrštena je među trideset financijskih institucija odnosno 10 banaka koje su se istakle kvalitetom i izvrsnošću, prepoznatljivošću branda te omiljenosti kod potrošača.

Veneto banka d.d., Zagreb, Draškovićeva 58, osnovana je 18.06.1992. kao dioničko društvo, a započela je s radom 08.07.1992. kada je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Banke je u Zagrebu, a poslovanje se obavlja putem mreže poslovnica koje se nalaze na području 5 županija Republike Hrvatske i to 2 u Zagrebu, te u Puli, Poreču, Rijeci, Splitu i Zadru.

Zagrebačka banka već je godinama vodeća banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnološkoj inovativnosti, mreži samouslužnih uređaja te uspješnim poslovnim rezultatima.

U Hrvatskoj posluje s više od 60 tisuća korporativnih klijenata i više od 1,1 milijuna građana.

Kao članica UniCredit Grupe, od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka  je i jedna od vodećih banaka u Srednjoj i istočnoj Europi (CEE).
Zauzima četvrtinu aktive hrvatskoga bankarskog sektora i 17 posto aktive bankarskog sektora Bosne i Hercegovine kao vlasnik UniCredit banke d.d. Mostar.

Jeste li znali da imamo preko 90% uspješnih realizacija? Uvjerite se sami!

Upišite svoje podatke kako bi Vas mogli kontaktirati

Vaši podaci su sigurni. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu kontakta.

Zatvorite prozor

Aton Usluge je tvrtka sa više od 15 godina iskustva u kreditnom posredovanju.

Što se dogodi nakon što ostavite kontakt broj?

Nakon zaprimljene poruke sa Vašim kontakt podacima, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Kako bi Vam mogli napraviti izračun kredita i moguću brzu realizaciju, trebat ćemo malo više detalja o Vašoj konkretnoj situaciji te ćemo Vam sukladno tome ponuditi kreditno riješenje. Potpuno BESPLATNO!

 • Vaše podatke koristimo isključivo radi kontakta
 • Nikada ne dijelimo Vaše podatke sa trećom stranom
 • Ne šaljemo Vam spam email, niti ikakav newsletter
 • Nakon ostavljenog kontakta, kontaktirat ćemo Vas u najbržem mogućem roku
 • Provjereno smo najbolja tvrtka za kreditno posredovanje u Hrvatskoj